MakersPlace huy động được $ 30 triệu trong vòng gọi vốn do Pantera Capital và Bessemer Venture dẫn đầu

MakersPlace huy động được $ 30 triệu trong vòng gọi vốn do Pantera Capital và Bessemer Venture dẫn đầu

Trả lời