Mã thông báo tiền điện tử ‘Bán Fungible’ là gì?

NFT là các mã thông báo dựa trên blockchain có thể được sử dụng để đại diện cho quyền sở hữu kỹ thuật số đối với một số thứ độc đáo và khan hiếm như tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, thời gian trong trò chơi, nhạc phim hoặc bất động sản ảo. Bởi vì mỗi mặt hàng có một giá trị riêng biệt dựa trên các đặc điểm vốn có như ai đã tạo ra nó hoặc độ hiếm của nó, điều đó có nghĩa là các NFT không thể được trao đổi lẫn nhau như ether hoặc đô la Mỹ. Ví dụ, một thẻ bóng chày kỹ thuật số không thể được trao đổi 1: 1 với một mảnh đất ảo. Hai là tài sản hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, thẻ bóng chày kỹ thuật số có thể là một phần của bộ sưu tập đặc biệt hiếm và mảnh đất ảo có thể nằm ở một vị trí không mong muốn.

Trả lời