Goldman, Chứng khoán Citadel, Kho bạc Thậm chí Tennessee Trong số Cá voi COIN trên Coinbase

Một cuộc xem xét các tài liệu quy định cho thấy một cuộc diễu hành của các ngân hàng lớn, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan, CitiGroup và Bank of America; các nhà quản lý tài sản như Millennium Management, BlackRock và Miller Value Partners; và thậm chí các bang như Kho bạc Tennessee, đã nói với các cơ quan quản lý chứng khoán rằng họ đã nắm giữ COIN vào ngày 30 tháng 6.

Trả lời